Menu

Zašpiní se vzduchové kanály v průběhu doby používání?

Zašpiní se vzduchové kanály v průběhu doby používání?
Zašpiní se vzduchové kanály v průběhu doby používání?

 

Otázka 17: Zašpiní se vzduchové kanály v průběhu doby používání?

 

Odpověď: Ano, ale jen nepatrně. Přiváděný vzduch do domu i vzduch odváděný z domu prochází před svým vstupem do výměníku v jednotce účinnými filtry. Vyčištění systému lze objednat jako servisní činnost!

My vsadili na kvalitu a co vy ? Neriskujte s Vaším domem !

Rekuperaci dnes nabízí velké množství firem. Ne zdaleka u všech typů však dosáhnout požadované účinnosti rekuperace. Vždy si vyžádejte dokumentaci a porovnejte procenta a možnosti účinnosti rekuperačních jednotek. Množství dodávaného příslušenství a filtrů. Ptejte se jakým způsobem bude probíhat následný servis a pravidelná údržba systému.......ing. Jan Fišer zakladatel společnosti ROSA IN s.r.o.

Kontakty

ROSA In. s.r.o.