Menu

Řešení radonové zátěže

Řešení radonové zátěže
Řešení radonové zátěže

Radon je jeden z nejvzácnějších přírodních plynů. Přesto je všudypřítomný. Jedná se o plyn, který se projevuje velmi nenápadně.

Když se projeví, je to spíše po delší době a bohužel se to týká našeho zdraví. Většina z nás má všeobecné povědomí, že před radonem je lepší se chránit. Nakonec i stavební řízení vyžaduje měření přítomnosti radonu v místě, na kterém se uvažuje se stavbou jakéhokoli objektu.

Pronikání radonu do objektů


Radon je plyn, který má přirozenou schopnost unikat z prostředí s vyšší hustotou (geologické podloží, půdy do prostředí vzduchu. Objemová aktivita ve volném prostředí je v řádu jednotek Bq/m³. Pokud ovšem postavíme unikajícímu radonu překážku, např. základovou desku objektu, začne se radon pod touto deskou hromadit a jeho koncentrace v půdě je mnohem vyšší.

Radon se z podloží dostává pomocí dvou základních jevů – difúze a konvekce. Konvekce hraje v migraci radonu majoritní roli. K průniku do objektu pak už stačí jen několik prasklin, puklin v podlaze, základové desce nebo obvodové zdi a vzniká problém.

Koncentrace radonu nejsou během roku konstantní. V letním období jsou objemové aktivity na nižší úrovni než v zimně. Radon se během dnů, kdy je země nasycena vodou kumuluje více. Navíc v zimním období vzniká v budovách tzv. komínový efekt. Přirozené teplotní vrstvení zapříčiňuje vytváření mírného podtlaku v nejnižším podlaží a v důsledku toho dochází k nasávání radonu do objektu.

Nápravná pasivní opatření u starších objektů vychází z možnosti utěsnit všechny netěsnosti v konstrukci přilehlé podloží. Je nutné se soustředit i na netěsnosti kolem prostupů inženýrských sítí. V omezené míře je možné provést pasivní opatření aplikací protiradonových folií. Tuto činnost musí provést specializovaná firma.

 

Nejčastější otázky ... Co Vás zajímá o rekuperaci ?

  • 1
  • 2
Prev Next
AIRCONOMY

AIRCONOMY

Systém Airconomy je systémem, který dokáže, aby čerstvý vzduch vstupující do interiéru z rekuperační jednotky ještě dodatečně získal tepelnou energii z podlahového teplovodního potrubí.   Řízené větrání s využitím podlahového topení pro...

Podlahové topení

Podlahové topení

Nízkoenergetické a pasivní domy jsou dnes preferovány především s cílem ušetřit peníze za velmi drahou energii.   Topný systém musí zajistit pokrytí vypočtené tepelné ztráty (TZ) objektu. Zdroj pro zajištění více tepla...

Příručka "Průvodce rekuperací Paul"

Příručka "Průvodce rekuperací Paul…

Nabízíme Vám ke stažení přehledně zpracovanou příručku od firmy Rosa In s.r.o. "Průvodce rekuperací Paul"    STÁHNOUT PŘÍRUČKU  "PRŮVODCE REKUPERACÍ PAUL   Předehřev a chlazení pro jednotky PAUL {youtube}FwJBErrzJTo{/youtube}

SOLE - předehřev a chlazení

SOLE - předehřev a chlazení

SOLE - předehřev a chlazení   SOLE   01 Nahrazuje plně funkci ZVT v zimním období, kdy zajistí plynulý chod rekuperační jednotky – zabrání zastavování jednotky z důvodu hrozby zámrzu kondenzátu ve výměníku jednotky. 02...

My vsadili na kvalitu a co vy ? Neriskujte s Vaším domem !

Rekuperaci dnes nabízí velké množství firem. Ne zdaleka u všech typů však dosáhnout požadované účinnosti rekuperace. Vždy si vyžádejte dokumentaci a porovnejte procenta a možnosti účinnosti rekuperačních jednotek. Množství dodávaného příslušenství a filtrů. Ptejte se jakým způsobem bude probíhat následný servis a pravidelná údržba systému.......ing. Jan Fišer zakladatel společnosti ROSA IN s.r.o.

Kontakty

ROSA In. s.r.o.