Menu

Není větrání oknem zdravější?

Není větrání oknem zdravější?

 

Otázka 1: Není větrání oknem zdravější?

 

Odpověď: Oknem přichází stejně čistý vzduch jako přes ventilační zařízení. Rekuperační jednotka ovšem navíc zbaví vzduch hmyzu, nečistot, prach a jestliže je to třeba, pak izápach z průmyslu nabo ze zemědělské výroby.

 

Rozdíly obou způsobů větrání

 

Větrání oknem

Studený vzduch (nepohodlné, průvan – nebezpečí ochlazování), Nárazový intenzivní přívod vzduchu (průvan), Vzduch znečištěný prachem, Nebezpečí alergických problémů (pyl), Pronikání hluku skrz otevřená okna, Absence kontinuálního odvodu vlhkosti, nebezpečí vzniku a šíření plísní, Květiny musí být odstraněny z parapetu,Nebezpečí mechanického poškození otevřených oken (např. větrem)

 

Kontrolované větrání (vzduchotechnická jednotka)

Ohřátý vzduch (teplý vzduch vzbuzující pohodu bydlení), Kontrolované v menším množství (bez průvanu),Filtrovaný vzduch, Bez alergických problémů – pyl je odfiltrován, Bez hlukového zatížení – větrání se zavřenými okny (kontrolované), Kontinuální odvod vlhkosti; zabránění vzniku plísní, Květiny mohou zůstat v oknech , Bez nebezpečí poškození oken (není nutná žádná manipulace s nimi)

 

My vsadili na kvalitu a co vy ? Neriskujte s Vaším domem !

Rekuperaci dnes nabízí velké množství firem. Ne zdaleka u všech typů však dosáhnout požadované účinnosti rekuperace. Vždy si vyžádejte dokumentaci a porovnejte procenta a možnosti účinnosti rekuperačních jednotek. Množství dodávaného příslušenství a filtrů. Ptejte se jakým způsobem bude probíhat následný servis a pravidelná údržba systému.......ing. Jan Fišer zakladatel společnosti ROSA IN s.r.o.

Kontakty

ROSA In. s.r.o.