Menu

Nebude vzduch v zimě při trvalém větráním příliš suchý?

Nebude vzduch v zimě při trvalém větráním příliš suchý?

 

Otázka 11: Nebude vzduch v zimě při trvalém větráním příliš suchý?

 

Odpověď: Suchost vzduchu vnímají uživatelé individuálně. Jestliže někdo pociťuje suchý vzduch jako problém, je možné dodatečně objednat výměník se zpětným ziskem vlhka. Jeho konstrukce zajišťuje, že v domě bude relativní vlhkost vzduchu vždy v rozmezí 40 - 60%

  • Při mínusových teplotách vnějšího vzduchu, a tím i malého obsahu vodních par čerstvého vzduchu – nižší stupeň ventilátoru (60% výkonu ventilátoru nastavitelné na ovládacím panelu jednotky).
  • Při vyšších teplotách vnějšího vzduchu větrat s větším objemem vzduchu.
  • Zvlhčování vzduchu v místnosti pomocí obvyklého odpařovač vody a zelené rostliny.
  • Zabránění silnému dohřátí přiváděného vzduchu – při t > 60 °C lze očekávat pyrolýzu prachu (tepelný rozklad), což vede k vysychání nosní sliznice.
  • Praktická měření (EFH 150m², 150 m³/h, 0 °C venkovní teplota) a výpočty s 10 ..15 l/d odpaření udávají jednotně hodnoty asi 40% vlhkosti vzduchu v místnosti, které se řadí do rozmezí pohody (útulnosti) 40…60%,
  • Při větrání v zimě je vždy i při větrání oknem přiváděn sušší venkovní vzduch do místnosti.

My vsadili na kvalitu a co vy ? Neriskujte s Vaším domem !

Rekuperaci dnes nabízí velké množství firem. Ne zdaleka u všech typů však dosáhnout požadované účinnosti rekuperace. Vždy si vyžádejte dokumentaci a porovnejte procenta a možnosti účinnosti rekuperačních jednotek. Množství dodávaného příslušenství a filtrů. Ptejte se jakým způsobem bude probíhat následný servis a pravidelná údržba systému.......ing. Jan Fišer zakladatel společnosti ROSA IN s.r.o.

Kontakty

ROSA In. s.r.o.